Доц. Мария Стефанова Камушева , дф

Стажант

Доц. М. Камушева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през  2011 г.

 

Доцент към катедра „Организация и икономика на фармацията“ от 2018г.

 

 Научно-изследователската работа и приносите й са в следните направления – фармацевтично законодателство и фармакоикономика.

 

От 2020г. е студент студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Стажант в Адвокатско дружество Калина Михайлова от декември 2022г. 

Езици: Български език, Английски език