Адвокат Калина Михайлова

Адвокат Калина Михайлова притежава магистърска степен по Право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

През 2018г. основава самостоятелна адвокатска кантора, предели, на чиято дейност са само интересът на клиентите и стремежът към успех.

 

Специализира юридическата си дейност в сферата на търговското, облигационното и медицинското право. Притежава опит в областта на трудовото и административното право, както и процесуалното представителство.

 

Началото на кариерния си път поставя в адвокатска кантора, в която динамиката и богатото разнообразие от гражданскоправни и административни казуси на клиентите, изгражда практическия фундамент на професията.

В продължение на пет години е ексклузивен адвокат на верига юридически лица, упражняващи дейност в сферата на здравеопазването и фармацията.

 

Калина Михайлова е правен съветник на национални и международни корпоративни клиенти в областта на фармацевтичното и медицинското право с оглед правните аспекти на производство и търговия с лекарствени продукти, цени и реимбурсиране, клинични проучвания, медицински изделия, хранителни добавки и др.

 

Представлява интереса на корпоративни клиенти за реализиране на инвестиционни проекти в страната, придобиване на недвижими имоти- общинска и/или държавна собственост, водене на търговски преговори и успешно финализиране на търговски отношения с висок финансов интерес и др.

 

Членува в специализирани екипи, търсещи ефективна промяна и преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването. Участва и в ad hoc сформирани работни групи, които се стремят към важни законодателни изменения.

Лектор е в множество семинари и конференции, както в областта на здравеопазването, така и в търговскоправната сфера.

 

Водена от интереса на клиента и вярването, че редица от казусите могат да бъдат решени в дух на преговори и извънсъдебни спогодби, през 2020г. се вписва като квалифициран медиатор в Регистъра към Министерство на правосъдието.

 

От януари 2020г. е главен оперативен мениджър във Фондация „Победи рака“ – фондация, чиято цел е повишаване информираността на онкопациентите чрез предоставяне на подробна, достоверна информация за онкологичните заболявания, техните психологични аспекти, следвайки пътя на пациента.

 

В своята адвокатска практика, Калина Михайлова, предоставя пълно корпоративно обслужване на малки и средни търговски дружества с предмет на дейност в сферата на различни отрасли. Осигурява също така и инцидентна правна консултация и съвети.

 

Работни езици: български, английски и руски език.