Адвокат Калина Михайлова

Адвокат към Софийска адвокатска колегия. Придобита магистърска степен по Право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Началото на моя кариерен път поставих в адвокатска кантора, в която динамиката и богатото разнообразие от гражданскоправни и административни казуси на клиентите, изгради у мен практическия фундамент на професията.

В продължение на пет години, изпълнявах ролята на ексклузивен адвокат на верига юридически лица, упражняващи дейност в сферата на здравеопазването – болнична и извънболнична помощ, както и търговия на едро и дребно с лекарства.

Представлявах интереса на клиенти – юридически лица, за реализиране на инвестиционни проекти в страната, придобиване на недвижими имоти- общинска и/или държавна собственост, водене на търговски преговори и успешно финализиране на търговски отношения с висок финансов интерес и др.

През 2018г. поставих начало на самостоятелна практика, чиито предели са само интересът на клиентите ми и стремежът към успех.

Юридическият ми опит включва абонаментни отношения с корпоративни лица, чийто предмет е издателска, продуцентска и рекламна дейност, преследвайки най-добрия интерес при регулиране на отношенията с нови автори, както и при реализиране на нови авторски проекти. Сред юридическите ми ангажименти са и водене на международни преговори за предоставяне на авторски права върху музикални произведения, отстоявайки най-благоприятен резултат както за автора на текста, така и за автора на музиката.

Консултант съм на редица нестопански организации – сдружения на пациенти, съсловни организации на лекари и др., в сферата на здравеопазването като подпомагам дейността им в оспорване на незаконосъобразни нормативни актове, в намиране на оптимално решение на възникналите проблеми в здравната сфера. Основен стремеж при осъществяване на консултантска ми дейност е повишаване общата култура на гражданското общество в областта на здравето и здравеопазването.

Като специализиран юридически консултант, отстоявам интереса, както на редица лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в страната, така и на работещите специалисти, като им предоставям правни услуги в сферата на медицинското право, както и съпътстващите ги отрасли на търговско, трудово, административно право и процесуално представителство

В качеството си на адвокат, специализиращ медицинско право, участвам в работни групи на Министерство на здравеопазването за бъдещото развитие на здравеопазването.

Членувам в специализирани екипи, търсещи ефективна промяна и преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването.

Лектор съм на множество семинари и конференции, организирани от различни сдружения в областта на здравеопазването, лечебни заведения и други.

В дейността си предоставям професионални услуги както на физически, така и на юридически лица. Осигурявам инцидентна правна консултация и съвети, а също така и абонаментно правно обслужване на търговски дружества с предмет на дейност в сферата на различни отрасли.