Адвокат Ралица Пантева

завършва висшето си образование, като придобива бакалавърска степен по „Европейско и международно право“ със специализация в търговското право, в „Хагският университет по приложни науки“, гр. Хага, Нидерландия. 

 Придобива магистърска степен по „Право“ в Университет за национално и световно стопанство („УНСС“). 

Lawyer at the Sofia Bar Association 

Притежава опит и експертност в Търговско право; Семейно и наследствено право; Административно право.

Езици: Български език, Английски език