Фатме Капсъзова

Адвокатски сътрудник

От 2019г. е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество Калина Михайлова.

Има интерес в областта на вещното, облигационното и търговското право.

Езици: Български език, Английски език

CHC_1629-copy