Адвокат Петя Ангелова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия.

Професионални сфери на дейност на адв. Ангелова обхващат Вещно право, Недвижими имоти и строителство, Обществени поръчки, Административно право. 

Придобива редица ценни познания и опит на длъжности в държавната администрация 

 

Езици: Български език, Английски език, Немски език