Адвокат Диана Димитрова

е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Работи изцяло в областта на интелектуалната собственост. 

Дългогодишен опит в производства пред Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и процесуално представителство пред българските съдилища и Съда на ЕС. 

Сертифициран оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения. 

Езици: Български език, Английски език, Френски език, Испански език.