SUCCESSUI CONFIDENTES

Уверени в успеха

Професионалната дейност на кантората обхваща сферите на гражданското право с разнообразието на клоновете му, търговското и административното право. 

Предоставяме пълно корпоративно обслужване на малки и средни търговски дружества с предмет на дейност в сферата на различни отрасли. 

Осигуряваме инцидентни консултации при решаване на конкретни казуси.

Единствените предели в предоставяне на услугите ни са интересът на клиентите и стремежът към успех.

Сфери на дейност

Калина Михайлова

Адвокат Калина Михайлова притежава магистърска степен по Право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”.  Адвокат към Софийска адвокатска колегия.  
Специализира юридическата си дейност в сферата на търговското, облигационното и медицинското право. Притежава опит в областта на трудовото и административното право, както и процесуалното представителство.
  • Правен съветник на национални и международни корпоративни клиенти;
  • Представлява интереса на корпоративни клиенти за реализиране на инвестиционни проекти в страната;
  • Експертен консултант в развитието на иновативни стартъп проекти в IT-сектора;
  • Членува в специализирани екипи;
  • Квалифициран медиатор;
  • Лектор;
  • Добротворец;

Моника Варамезова – Лалева

Правен експерт

Фатме Капсъзова

Адвокатски сътрудник

Доц. Мария Стефанова Камушева , дф

Стажант