Интелектуална собственост

Правно съдействие за защита на изобретения, марки, дизайни и обекти на авторско право.
• Пълен правен анализ в комбинация със стратегическа визия благодарение на задълбочено познаване на бизнеса и основните фактори в тази област на правото.
• Изготвяне и ревизиране на договори за франчайзинг и лицензионни споразумения.
• Съдействие и представителство по въпроси, свързани с домейн имена и конфликти между марки и домейни, както и конфликти между марки и фирмени наименования.
• Консултации относно аспекти на авторското право в трудови договори, договори за поръчка, лицензионни споразумения.
• Консултации и представителство при възникнали казуси с обекти на авторско право и сродни права.