Адвокат Калина михайлова

Адвокат Калина Михайлова притежава магистърска степен по Право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

 

Специализира юридическата си дейност в сферата на търговското, облигационното и медицинското право. Притежава опит в областта на трудовото и административното право, както и процесуалното представителство.

 

Правен съветник на национални и международни корпоративни клиенти в областта на фармацевтичното и медицинското право, козметичните услуги и продукти, с оглед правните аспекти на производство и търговия с лекарствени продукти, цени и реимбурсиране, клинични проучвания, медицински изделия, хранителни добавки и др. 

 

Представлява интереса на корпоративни клиенти за реализиране на инвестиционни проекти в страната, придобиване на недвижими имоти- общинска и/или държавна собственост, водене на търговски преговори и успешно финализиране на търговски отношения с висок финансов интерес и др.

 

Експертен консултант в развитието на иновативни стартъп проекти в IT-сектора, подпомага предприемачите и с комбинативно мислене, иновативeн подход и стратегически усет. 

Членува в специализирани екипи, търсещи ефективна промяна и преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването, които се стремят към важни законодателни изменения.

Квалифициран медиатор – проявява гъвкавост и успешност при водене на преговори за решаване на търговски спорове, както и за деликатните медицинскоправни отношения. 

c за реализиране на проекти, юридическо съдействие за постигане на заложените им цели в обществена полза. 

Лектор в множество семинари и конференции, както в областта на здравеопазването, така и в търговскоправната сфера.

 

Добротворец в редица проекти. 

  • Ментор в програмата за ментор на ученик в 10-11 клас – ABLE Mentor
  • Регионален отговорник в Операция Плюшено мече за Коледна кампания 2022
  • Член на Почетното настоятелство във Фондация Ситуационен център Отворени врати – създадена в началото на военния конфликт в Украйна и подпомага редицата разселени лица