Защита на Личните данни

В областта на защита на личните данни предоставя богат набор от правни услуги свързани с
• Изготвянето на общи условия, търговски и трудови договори, които включват клаузи, свързани със защита и обработване на личните данни;
• Предоставяне на правни услуги при прехвърляне на лични данни на трети страни и изготвяне на пълния набор документи за такова прехвърляне, разработване и съхраняване на международни централизирани бази данни;
• Правни услуги и изготвяне на документи за разкриване на лични данни на компетентните държавни власти при необходимост за целите на криминални разследвания и обвинения;
• Правно представителство пред Българската комисия за защита на личните данни;
• Правни консултации, свързани с различни аспекти на обработването на лични данни и изготвяне на редица документи във връзка с такова обработване, и т.н.

Юридически услуги във връзка с обработване на лични данни за маркетингови цели и изготвяне на разнообразни документи, свързани с такова обработване.