Търговско право

Предлагаме гъвкави и ефективни юридически решения в областта на търговското и облигационното право, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти, като залагаме на професионалното си усърдие и коректност, иновативността, бързината и точността.
Правното обслужване, което предлагаме в областта на търговското и облигационното право, се фокусира върху:
• Всеобхватна правна помощ във връзка с търговски сделки – изготвяне и преглед на всички видове търговски договори и споразумения, свързани с тях документи в рамките на преговорния процес и след това;
• Съдействие и представителство на клиентите ни при участие в преговори;
• Пълно проучване и изготвяне на правни становища и всички съпътстващи документи за встъпване в договорни отношения, изпълнение, изменение или прекратяването им;
• Преглед на подписани договори и консултации във връзка с тяхното изпълнение;
• Правен анализ на дългове и съдействие при реструктурирането им; Правен анализ на съществуващите и бъдещи обезпечения и гаранции;
• Анализ и консултации относно възможностите за ангажиране на договорна отговорност на насрещната страна, както и защита срещу нейни претенции.