Трудово и осигурително право

Трудовото право неразделно съпътства упражняване на търговска дейност във всички бизнес среди.
Предоставяме навременна и ефективна юридическа консултация, съобразена дейността на клиента, свързана с човешки ресурси и трудово-правни взаимоотношения, както и проблеми, свързани със социалното осигуряване на служителите.
• Изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори и консултации при промени в законодателството, което урежда социално-осигурителните отношения;
• Консултира клиенти относно трудови договори, процедури по уволняване и освобождаване на служители, както и относно подоходно данъчно облагане;
• Експертна правна консултация на работодатели, включително процесуално представителство;