Инвестиции. Startup.

Предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, професионални съвети и консултации в областта на инвестициите, достъпните насърчителни мерки и условията за ползването им. 

Предлагаме и избираме съвместно с клиента най-подходящото решение относно инвестиционните му намерения.

Предоставяме на своите клиенти комплексни решения по отношение на предстоящата инвестиция и/или стартиращ бизнес. 

Предоставяме на клиентите си задълбочени анализи на приложимата нормативна уредба, предимствата и недостатъците на правно-организационните форми, както и подробни юридически консултации по данъчно правни и др. въпроси. 

Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, тяхното сертифициране, както и консултации във връзка със стартиране и управление на бизнес в България.