Фармацевтично право

В областта на фармацевтичното право консултираме дружества по повод производство, износ, внос и търговия с лекарствени продукти и/или активни вещества и свързаните с това разрешителни и уведомителни административни режими, както и по повод ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти.
Консултации и пълно правно съдействие спрямо търговци на едро с медицински изделия, регистрационни проиводства, регистрация на медицински изделия,
Консултации по повод сключването на договори за провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти както от страна на възложители, така и от страна на лечебните заведения, маркетинг, трудовоправни въпроси.
 Експертни консултации по въпроси, свързани с хранителни добавки, хранителни продукти и медицински изделия.
Опит в предоставянето на правни услуги на търговци на едро с медицински изделия и/или с лекарствени продукти, както и спрямо търговци на дребно – аптеки, електронни аптеки, дрогерии