Адвокат Калина Михайлова притежава магистърска степен по Право от Софийски университет.